Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2015

zuzan
20:17
zuzan
20:16
drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa.  
— Halina Poświatowska
Reposted fromlexxie lexxie via21gramow 21gramow

February 11 2015

21:34
8050 e3be 500
Reposted fromnosmile nosmile viaimchuckbasss imchuckbasss
zuzan
21:34
zuzan
21:32
2329 692e
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures viacieszesie cieszesie
21:31
8904 c345 500

steadydietofshame:

My friend just sent me this from my high schools library. Proud of Riverdale for this!

Reposted fromaltheaknorka altheaknorka viaelektronowy elektronowy
21:29
5613 c4b0 500

lensblr-network:

What a view to wake up to - Sapa, Vietnam
by Louise Coghill  (louisetakesphotos.tumblr.com)

zuzan
21:29
3966 dc9f
Reposted frompoppyseed poppyseed viaimchuckbasss imchuckbasss
zuzan
21:29

February 09 2015

zuzan
22:00
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viafuckyoulittle fuckyoulittle
zuzan
21:59
Reposted fromsuperfly superfly viafuckyoulittle fuckyoulittle
21:57
Caught in a bed romanceBy Marianna Raskin
Reposted fromcuty cuty viachica chica
zuzan
21:57
8751 ff13
Reposted fromowca owca viachica chica

February 07 2015

zuzan
19:51
7058 8282
Reposted bybutterflyincomakarolinnaaDajanaaZoonk11gorzkaczekoladalittleproblemsexonfire

January 24 2015

zuzan
21:37
Emreg | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viabreakaway breakaway
zuzan
21:36
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viaklaceha klaceha
zuzan
21:29
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viamelan melan
zuzan
21:29
Zanim kobiet zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco n trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli z dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— "Hopeless" Colleen Hoover
Reposted fromwonderLife wonderLife viamelan melan
zuzan
21:28
Reposted fromlove-winter love-winter viamelan melan
zuzan
21:27
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viamelan melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl